k.ú.: 673714 - Krásné nad Svratkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595896 - Krásné NUTS5 CZ0635595896
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1098184
zahrada 73 25799
travní p. 242 935051
lesní poz 116 6108263
vodní pl. nádrž umělá 1 7954
vodní pl. rybník 1 1646
vodní pl. tok přirozený 14 45190
vodní pl. tok umělý 22 8246
zast. pl. zbořeniště 11 3907
zast. pl. 95 20544
ostat.pl. jiná plocha 57 24680
ostat.pl. manipulační pl. 13 24514
ostat.pl. neplodná půda 114 81368
ostat.pl. ostat.komunikace 86 60622
ostat.pl. pohřeb. 2 2025
ostat.pl. silnice 9 69317
Celkem KN 992 8517310
Par. DKM 235 267794
Par. KMD 757 8249516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 91
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 125
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2015
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 20:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.