k.ú.: 673692 - Krásné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571652 - Krásné NUTS5 CZ0531571652
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 725126
zahrada 69 52763
travní p. mez, stráň 1 683
travní p. 61 329804
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz 41 959072
vodní pl. nádrž umělá 2 2501
vodní pl. tok přirozený 1 500
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. 65 25512
ostat.pl. jiná plocha 6 437
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 727
ostat.pl. manipulační pl. 14 31357
ostat.pl. neplodná půda 1 3811
ostat.pl. ostat.komunikace 27 23263
ostat.pl. silnice 5 25390
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1631
ostat.pl. zeleň 1 74
Celkem KN 368 2182745
Par. KMD 368 2182745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 62
LV 58
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.09.2020 23:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.