k.ú.: 673692 - Krásné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571652 - Krásné NUTS5 CZ0531571652
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 727569
zahrada 37 28603
ovoc. sad 3 7740
travní p. 73 315074
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz 41 955189
vodní pl. nádrž umělá 2 2501
vodní pl. tok přirozený 5 1690
vodní pl. zamokřená pl. 1 134
zast. pl. společný dvůr 2 56
zast. pl. zbořeniště 1 290
zast. pl. 65 25351
ostat.pl. jiná plocha 22 8154
ostat.pl. manipulační pl. 12 41217
ostat.pl. neplodná půda 10 17985
ostat.pl. ostat.komunikace 33 25155
ostat.pl. silnice 3 24513
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1631
Celkem KN 386 2182892
Par. KMD 386 2182892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 62
LV 58
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.08.2019 08:11

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.