k.ú.: 673544 - Švastalova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540552 - Krásná Hora nad Vltavou NUTS5 CZ020B540552
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 383691
zahrada 46 27692
travní p. 61 151647
lesní poz 123 1066487
vodní pl. nádrž umělá 5 377206
vodní pl. tok přirozený 1 1209
zast. pl. 73 11181
ostat.pl. jiná plocha 7 7871
ostat.pl. manipulační pl. 14 32209
ostat.pl. neplodná půda 71 78652
ostat.pl. ostat.komunikace 48 24828
ostat.pl. silnice 13 6605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 3951
ostat.pl. zeleň 2 705
Celkem KN 553 2173934
Par. KMD 553 2173934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
Celkem BUD 71
LV 108
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 14:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.