k.ú.: 673536 - Plešiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540552 - Krásná Hora nad Vltavou NUTS5 CZ020B540552
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 39 21724
travní p. 294 1412948
lesní poz 173 1070942
vodní pl. nádrž umělá 3 732
vodní pl. tok přirozený 8 8534
vodní pl. zamokřená pl. 1 103
zast. pl. zbořeniště 2 454
zast. pl. 40 19635
ostat.pl. jiná plocha 31 19811
ostat.pl. manipulační pl. 1 266
ostat.pl. neplodná půda 108 98541
ostat.pl. ostat.komunikace 32 49608
ostat.pl. silnice 1 13440
Celkem KN 733 2716738
Par. KMD 733 2716738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 40
LV 59
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.09.2020 04:26

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.