k.ú.: 673455 - Čekánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568929 - Krásná Hora NUTS5 CZ0631568929
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 1286343
zahrada 25 31425
travní p. 103 602521
lesní poz 53 388743
vodní pl. nádrž umělá 1 406
vodní pl. tok přirozený 4 4955
zast. pl. zbořeniště 2 315
zast. pl. 30 16482
ostat.pl. jiná plocha 19 7069
ostat.pl. manipulační pl. 3 6826
ostat.pl. neplodná půda 7 3978
ostat.pl. ostat.komunikace 46 38324
ostat.pl. silnice 3 22714
Celkem KN 374 2410101
Par. KMD 374 2410101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 29
LV 59
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2016
KM-D 1:2000 13.12.1999 08.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 13.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.10.2019 22:41

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.