k.ú.: 673358 - Krásná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538795 - Krásná NUTS5 CZ0411538795
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 1664647
zahrada 290 136769
ovoc. sad 4 13217
travní p. 491 2781169
lesní poz les(ne hospodář) 2 20340
lesní poz ostat.komunikace 1 1799
lesní poz 117 3273463
vodní pl. nádrž přírodní 5 2297
vodní pl. nádrž umělá 9 15194
vodní pl. rybník 13 36610
vodní pl. tok přirozený 13 6761
vodní pl. tok umělý 10 6224
vodní pl. zamokřená pl. 1 309
zast. pl. společný dvůr 21 5310
zast. pl. zbořeniště 12 3586
zast. pl. 319 60848
ostat.pl. dráha 10 69771
ostat.pl. jiná plocha 110 142791
ostat.pl. manipulační pl. 32 44412
ostat.pl. neplodná půda 150 304285
ostat.pl. ostat.komunikace 216 234039
ostat.pl. silnice 38 69709
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 33174
ostat.pl. zeleň 3 7546
Celkem KN 1985 8934270
Par. DKM 604 5252570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 138
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 4
č.e. garáž 4
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 319
byt.z. byt 6
byt.z. rozest. 4
Celkem JED 10
LV 355
spoluvlastník 438

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.06.2018
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.09.2020 16:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička