k.ú.: 673293 - Kraslice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 87797
zahrada 1204 526694
travní p. 626 2720873
lesní poz les(ne hospodář) 203 4357314
lesní poz 232 2699261
vodní pl. nádrž umělá 4 1025
vodní pl. rybník 1 2665
vodní pl. tok přirozený 117 134079
vodní pl. zamokřená pl. 34 154869
zast. pl. společný dvůr 10 6456
zast. pl. zbořeniště 10 1469
zast. pl. 2334 435988
ostat.pl. dráha 10 153982
ostat.pl. jiná plocha 620 392137
ostat.pl. manipulační pl. 133 159301
ostat.pl. neplodná půda 318 262518
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 4495
ostat.pl. ostat.komunikace 762 495658
ostat.pl. pohřeb. 1 28889
ostat.pl. silnice 51 170043
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 74678
ostat.pl. zeleň 178 147121
Celkem KN 6905 13017312
Par. DKM 5393 3185429
Par. KMD 1512 9831883
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 96
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 49
č.p. rod.dům 926
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 81
č.p. výroba 28
č.e. garáž 55
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 779
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 21
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 2297
byt.z. byt 1470
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 7
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1516
LV 3031
spoluvlastník 4626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2016
KMD 1:1000 26.10.2016
THM-V 1:1000 01.01.1974 26.10.2016
S-SK GS 1:2880 1842 26.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.08.2019 20:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.