k.ú.: 673293 - Kraslice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 87779
zahrada 1206 512242
travní p. 646 2710402
lesní poz les(ne hospodář) 203 4357347
lesní poz 241 2721054
vodní pl. nádrž umělá 4 1025
vodní pl. rybník 1 2665
vodní pl. tok přirozený 117 134076
vodní pl. zamokřená pl. 34 154865
zast. pl. společný dvůr 10 6456
zast. pl. zbořeniště 10 1469
zast. pl. 2337 435622
ostat.pl. dráha 10 153982
ostat.pl. jiná plocha 658 416734
ostat.pl. manipulační pl. 134 158913
ostat.pl. neplodná půda 312 245948
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 4495
ostat.pl. ostat.komunikace 778 496002
ostat.pl. pohřeb. 1 28889
ostat.pl. silnice 51 169185
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 74643
ostat.pl. zeleň 193 143597
Celkem KN 7003 13017390
Par. DKM 5482 3185608
Par. KMD 1521 9831782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 97
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 50
č.p. rod.dům 924
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 81
č.p. výroba 28
č.e. garáž 56
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 780
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 21
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če výroba 33
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 2299
byt.z. byt 1471
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1516
LV 3042
spoluvlastník 4660

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2016
KMD 1:1000 26.10.2016
THM-V 1:1000 01.01.1974 26.10.2016
S-SK GS 1:2880 1842 26.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 30.09.2020 03:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička