k.ú.: 673242 - Kraskov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 931747
zahrada 151 89180
ovoc. sad 2 6444
travní p. 446 992924
lesní poz les s budovou 37 1582
lesní poz les(ne hospodář) 1 131
lesní poz 59 2766268
vodní pl. nádrž umělá 2 2406
vodní pl. rybník 3 90091
vodní pl. tok přirozený 3 5722
zast. pl. společný dvůr 3 87
zast. pl. 295 65335
ostat.pl. jiná plocha 45 19243
ostat.pl. manipulační pl. 29 18068
ostat.pl. neplodná půda 93 42700
ostat.pl. ostat.komunikace 101 91906
ostat.pl. silnice 17 40416
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 12559
Celkem KN 1581 5176809
Par. KMD 1581 5176809
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.e. rod.rekr 133
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 310
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 335
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 20:02

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.