k.ú.: 673145 - Kraselov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551261 - Kraselov NUTS5 CZ0316551261
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 3827
orná půda 116 2177550
zahrada 157 195093
ovoc. sad 8 57498
travní p. 191 2056320
lesní poz 92 1669160
vodní pl. nádrž umělá 1 803
vodní pl. rybník 11 37172
vodní pl. tok umělý 16 7510
vodní pl. zamokřená pl. 1 1338
zast. pl. zbořeniště 7 2346
zast. pl. 173 102339
ostat.pl. jiná plocha 49 32518
ostat.pl. manipulační pl. 20 30201
ostat.pl. neplodná půda 225 218491
ostat.pl. ostat.komunikace 135 109075
ostat.pl. pohřeb. 2 1827
ostat.pl. silnice 37 84448
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 609
ostat.pl. zeleň 5 311
Celkem KN 1248 6788436
PK 1158 5490484
Celkem ZE 1158 5490484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 99
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 10
Celkem BUD 165
byt.z. byt 17
Celkem JED 17
LV 243
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 13.08.2022 02:25

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.