k.ú.: 672751 - Minice u Kralup nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534951 - Kralupy nad Vltavou NUTS5 CZ0206534951
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 559 1993332
zahrada 265 107407
ovoc. sad 13 25708
travní p. 179 168041
lesní poz 348 733614
vodní pl. nádrž přírodní 24 21179
vodní pl. nádrž umělá 11 17614
vodní pl. rybník 12 13448
vodní pl. tok přirozený 102 33360
vodní pl. tok umělý 3 406
zast. pl. společný dvůr 3 342
zast. pl. zbořeniště 15 4222
zast. pl. 406 76225
ostat.pl. dráha 2 32777
ostat.pl. jiná plocha 327 164762
ostat.pl. manipulační pl. 30 36590
ostat.pl. neplodná půda 1 367
ostat.pl. ostat.komunikace 263 78329
ostat.pl. pohřeb. 1 6256
ostat.pl. silnice 27 58157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6028
ostat.pl. zeleň 9 4472
Celkem KN 2607 3582636
Par. DKM 2607 3582636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 173
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 115
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 4
Celkem BUD 385
byt.z. byt 56
byt.z. garáž 32
obč.z. byt 24
Celkem JED 112
LV 550
spoluvlastník 778

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2006
THM-V 1:1000 01.04.1978 21.11.2006
S-SK GS 1:2880 1840 31.03.1978 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.05.2019 13:55

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.