k.ú.: 672696 - Království - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 1495098
zahrada 261 167994
travní p. 647 6522994
lesní poz 282 7407362
vodní pl. nádrž umělá 9 36765
vodní pl. rybník 9 127018
vodní pl. tok přirozený 41 25403
vodní pl. tok umělý 2 4624
vodní pl. zamokřená pl. 5 16703
zast. pl. společný dvůr 4 1343
zast. pl. zbořeniště 68 47242
zast. pl. 348 101562
ostat.pl. dráha 3 47160
ostat.pl. jiná plocha 116 98482
ostat.pl. manipulační pl. 57 48008
ostat.pl. neplodná půda 78 143135
ostat.pl. ostat.komunikace 280 295027
ostat.pl. pohřeb. 2 3956
ostat.pl. silnice 12 132720
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14741
ostat.pl. zeleň 6 9108
Celkem KN 2309 16746445
Par. KMD 2309 16746445
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 212
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 344
LV 364
spoluvlastník 457

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2014
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 30.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička