k.ú.: 672696 - Království - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 1495098
zahrada 261 168024
travní p. 648 6523590
lesní poz 280 7405107
vodní pl. nádrž umělá 9 36765
vodní pl. rybník 9 127018
vodní pl. tok přirozený 41 25403
vodní pl. tok umělý 2 4624
vodní pl. zamokřená pl. 5 16703
zast. pl. společný dvůr 4 1343
zast. pl. zbořeniště 68 47242
zast. pl. 341 100804
ostat.pl. dráha 3 47160
ostat.pl. jiná plocha 112 98503
ostat.pl. manipulační pl. 56 48130
ostat.pl. neplodná půda 79 144999
ostat.pl. ostat.komunikace 266 292796
ostat.pl. pohřeb. 2 3956
ostat.pl. silnice 12 135087
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14985
ostat.pl. zeleň 6 9108
Celkem KN 2283 16746445
Par. KMD 2283 16746445
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 207
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 336
LV 366
spoluvlastník 466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2014
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:22

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.