k.ú.: 672688 - Královské Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560464 - Královské Poříčí NUTS5 CZ0413560464
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 102739
zahrada 138 103523
travní p. 71 127569
lesní poz les(ne hospodář) 69 1295839
lesní poz 4 2041
vodní pl. nádrž umělá 8 21969
vodní pl. tok přirozený 13 44699
zast. pl. společný dvůr 5 3878
zast. pl. zbořeniště 1 117
zast. pl. 326 91837
ostat.pl. dobývací prost. 79 9063995
ostat.pl. dráha 21 298147
ostat.pl. jiná plocha 158 277674
ostat.pl. manipulační pl. 32 349976
ostat.pl. neplodná půda 42 74524
ostat.pl. ostat.komunikace 140 157524
ostat.pl. pohřeb. 1 4455
ostat.pl. silnice 73 139060
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 36726
ostat.pl. zeleň 3 1446
Celkem KN 1212 12197738
Par. DKM 1212 12197738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 41
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 117
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 313
byt.z. byt 84
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 86
LV 325
spoluvlastník 451

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2007
THM-V 1:2000 01.01.1972 13.12.2007 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 12.12.2019 22:34

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.