k.ú.: 672581 - Králova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549525 - Králova Lhota NUTS5 CZ0314549525
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 161 3140620
zahrada 95 60036
ovoc. sad 1 25904
travní p. 70 513715
lesní poz 43 388449
vodní pl. nádrž umělá 10 33327
vodní pl. rybník 5 20273
vodní pl. tok přirozený 5 1838
vodní pl. tok umělý 9 12567
zast. pl. společný dvůr 12 3055
zast. pl. zbořeniště 3 335
zast. pl. 123 78976
ostat.pl. jiná plocha 24 15049
ostat.pl. manipulační pl. 25 71663
ostat.pl. neplodná půda 104 289782
ostat.pl. ostat.komunikace 70 162685
ostat.pl. silnice 7 49313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13031
Celkem KN 768 4880618
Par. DKM 425 4646234
Par. KMD 343 234384
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 118
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 12
Celkem JED 33
LV 201
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.04.2013
KMD 1:1000 20.12.2011
S-SK GS 1:2880 1830 08.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 30.09.2020 18:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička