k.ú.: 672556 - Králíky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 2740666
zahrada 927 511655
travní p. 539 4404311
lesní poz les(ne hospodář) 1 2394
lesní poz ostat.komunikace 1 1272
lesní poz 44 1046926
vodní pl. nádrž umělá 7 68077
vodní pl. rybník 10 13849
vodní pl. tok přirozený 46 85479
vodní pl. tok umělý 12 26824
zast. pl. společný dvůr 9 1910
zast. pl. zbořeniště 8 2864
zast. pl. 1459 360976
ostat.pl. dráha 6 83995
ostat.pl. jiná plocha 275 117618
ostat.pl. manipulační pl. 89 165253
ostat.pl. neplodná půda 4 15996
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 594
ostat.pl. ostat.komunikace 324 417482
ostat.pl. pohřeb. 1 10847
ostat.pl. silnice 47 111539
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 65714
ostat.pl. zeleň 118 414475
Celkem KN 4098 10670716
Par. DKM 4098 10670716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 211
č.p. byt.dům 65
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 34
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 473
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 336
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 18
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1427
byt.z. byt 427
byt.z. garáž 33
byt.z. j.nebyt 9
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 91
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 563
LV 1692
spoluvlastník 2701

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.11.2009 1:1000 23.12.2009 *)
DKM 1:1000 16.11.2006
DKM-KPÚ 01.03.2004 1:1000 10.06.2004 *) část I.
FÚO 1:2000 31.12.1979 10.06.2004
THM-V 1:1000 31.12.1979 16.11.2006
FÚO 1:2000 31.12.1979 23.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1979


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.09.2020 10:24

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.