k.ú.: 672351 - Krakovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533441 - Krakovany NUTS5 CZ0204533441
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21104 - Týnec nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1020 5756156
zahrada 358 237412
ovoc. sad 16 46787
travní p. 28 91086
lesní poz 130 978040
vodní pl. nádrž umělá 2 4306
vodní pl. tok přirozený 39 68695
vodní pl. zamokřená pl. 2 982
zast. pl. společný dvůr 3 4714
zast. pl. zbořeniště 2 1242
zast. pl. 445 168561
ostat.pl. jiná plocha 55 30602
ostat.pl. manipulační pl. 72 73887
ostat.pl. neplodná půda 35 10849
ostat.pl. ostat.komunikace 155 136208
ostat.pl. pohřeb. 1 1537
ostat.pl. silnice 13 103571
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21594
ostat.pl. zeleň 5 5655
Celkem KN 2386 7741884
Par. KMD 2386 7741884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 123
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
Celkem BUD 405
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 594
spoluvlastník 873

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.05.2016
S-SK GS 1:2880 1839 05.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 29.09.2020 06:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička