k.ú.: 672319 - Krajníčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536342 - Krajníčko NUTS5 CZ0316536342
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 1332099
zahrada 58 42942
travní p. 156 1824178
lesní poz 158 3800069
vodní pl. nádrž přírodní 1 658
vodní pl. nádrž umělá 13 15375
vodní pl. tok přirozený 2 714
vodní pl. tok umělý 9 11143
vodní pl. zamokřená pl. 2 2131
zast. pl. 102 78565
ostat.pl. jiná plocha 23 16772
ostat.pl. manipulační pl. 21 4405
ostat.pl. neplodná půda 127 218991
ostat.pl. ostat.komunikace 95 164056
ostat.pl. silnice 4 11786
ostat.pl. zeleň 2 55
Celkem KN 844 7523939
Par. DKM 481 3652699
Par. KMD 363 3871240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 90
LV 156
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2017
DKM-KPÚ 16.12.2015 1:1000 16.12.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1837 28.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 30.09.2020 17:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička