k.ú.: 672262 - Krajková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560456 - Krajková NUTS5 CZ0413560456
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 2312094
zahrada 272 139673
ovoc. sad 13 63170
travní p. 118 1629324
lesní poz les(ne hospodář) 25 577964
lesní poz 12 169152
vodní pl. nádrž umělá 9 106588
vodní pl. tok umělý 14 25726
vodní pl. zamokřená pl. 2 1826
zast. pl. zbořeniště 4 843
zast. pl. 386 89368
ostat.pl. jiná plocha 115 64120
ostat.pl. manipulační pl. 63 182052
ostat.pl. neplodná půda 65 311914
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5315
ostat.pl. ostat.komunikace 89 127025
ostat.pl. pohřeb. 1 7042
ostat.pl. silnice 10 67376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 19107
ostat.pl. zeleň 11 1542
Celkem KN 1294 5901221
Par. DKM 1294 5901221
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 190
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 373
byt.z. byt 82
byt.z. garáž 30
Celkem JED 112
LV 420
spoluvlastník 597

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2008
DKM-KPÚ 20.05.2002 1:1000 08.11.2002 *) Část k.ú. DKM po KPÚ
S-SK GS 1:2880 1842 22.12.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.05.2019 16:51

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.