k.ú.: 672190 - Úhrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548618 - Kraborovice NUTS5 CZ0631548618
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2143856
zahrada skleník-pařeniš. 1 181
zahrada 62 96599
ovoc. sad 3 10749
travní p. 50 366641
lesní poz 74 705284
vodní pl. nádrž umělá 3 26080
vodní pl. tok přirozený 4 18509
vodní pl. tok umělý 2 3749
zast. pl. 60 41015
ostat.pl. jiná plocha 44 71932
ostat.pl. manipulační pl. 5 18309
ostat.pl. neplodná půda 8 1322
ostat.pl. ostat.komunikace 49 80145
ostat.pl. silnice 3 10527
ostat.pl. zeleň 1 21170
Celkem KN 488 3616068
Par. DKM 488 3616068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 57
LV 116
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2002 mimo KPÚ
DKM-KPÚ 12.05.2001 1:1000 16.05.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 19:59

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.