k.ú.: 672181 - Kraborovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548618 - Kraborovice NUTS5 CZ0631548618
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 1283434
zahrada 49 41517
ovoc. sad 1 2557
travní p. 52 120149
lesní poz 36 78495
vodní pl. nádrž umělá 2 1395
vodní pl. rybník 1 1561
vodní pl. tok přirozený 4 6700
zast. pl. 43 23594
ostat.pl. jiná plocha 14 4207
ostat.pl. manipulační pl. 22 14522
ostat.pl. neplodná půda 22 12867
ostat.pl. ostat.komunikace 61 37472
ostat.pl. silnice 2 26632
Celkem KN 586 1655102
Par. KMD 586 1655102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 41
LV 69
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 22.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.08.2019 13:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.