k.ú.: 672009 - Kozomín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 571792 - Kozomín NUTS5 CZ0206571792
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 333 1996383
zahrada 198 145086
ovoc. sad 14 66308
travní p. 8 7828
lesní poz 1 10086
vodní pl. nádrž umělá 4 16489
vodní pl. tok přirozený 30 3368
vodní pl. tok umělý 129 27165
vodní pl. zamokřená pl. 3 2851
zast. pl. 259 144021
ostat.pl. dráha 3 28962
ostat.pl. dálnice 14 19090
ostat.pl. jiná plocha 23 18894
ostat.pl. manipulační pl. 20 37650
ostat.pl. neplodná půda 38 11973
ostat.pl. ostat.komunikace 79 91533
ostat.pl. silnice 37 76876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 841
ostat.pl. zeleň 17 16057
Celkem KN 1211 2721461
Par. KMD 1211 2721461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 67
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 100
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 19
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 253
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 2
Celkem JED 8
LV 333
spoluvlastník 485

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 24.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.08.2019 04:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.