k.ú.: 672009 - Kozomín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 571792 - Kozomín NUTS5 CZ0206571792
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 2032007
zahrada 151 101971
ovoc. sad 17 70639
travní p. 8 7828
lesní poz 1 10086
vodní pl. nádrž umělá 4 16489
vodní pl. tok přirozený 30 3368
vodní pl. tok umělý 130 27165
vodní pl. zamokřená pl. 3 2851
zast. pl. zbořeniště 3 1460
zast. pl. 252 150629
ostat.pl. dráha 3 28962
ostat.pl. dálnice 14 19090
ostat.pl. jiná plocha 21 17839
ostat.pl. manipulační pl. 23 33555
ostat.pl. neplodná půda 40 12857
ostat.pl. ostat.komunikace 84 90891
ostat.pl. silnice 37 76876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 841
ostat.pl. zeleň 17 16057
Celkem KN 1225 2721461
Par. KMD 1225 2721461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 93
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 19
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 246
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 2
Celkem JED 8
LV 333
spoluvlastník 485

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 24.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 25.05.2019 07:25

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.