k.ú.: 672009 - Kozomín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 571792 - Kozomín NUTS5 CZ0206571792
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1936739
zahrada 208 170384
ovoc. sad 9 55979
travní p. 10 45262
lesní poz 1 10086
vodní pl. nádrž umělá 4 16489
vodní pl. tok přirozený 23 3368
vodní pl. tok umělý 81 24566
vodní pl. zamokřená pl. 3 2851
zast. pl. 272 145344
ostat.pl. dráha 3 28962
ostat.pl. dálnice 3 20388
ostat.pl. jiná plocha 35 26061
ostat.pl. manipulační pl. 14 36472
ostat.pl. neplodná půda 33 8656
ostat.pl. ostat.komunikace 67 94135
ostat.pl. silnice 15 76876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 841
ostat.pl. zeleň 20 18077
Celkem KN 1052 2721536
Par. KMD 1052 2721536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 54
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 115
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 19
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 264
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 2
Celkem JED 8
LV 333
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 24.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 22.09.2020 16:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička