k.ú.: 671894 - Kozojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565385 - Kozojedy NUTS5 CZ020C565385
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 337 1882692
chmelnice 39 262069
zahrada 91 74330
ovoc. sad 1 4400
travní p. mez, stráň 23 24914
travní p. 41 108743
lesní poz 30 4496172
vodní pl. nádrž umělá 1 694
vodní pl. tok přirozený 2 13374
vodní pl. tok umělý 36 10415
vodní pl. zamokřená pl. 1 2780
zast. pl. zbořeniště 6 864
zast. pl. 93 48491
ostat.pl. jiná plocha 23 17253
ostat.pl. manipulační pl. 18 23332
ostat.pl. neplodná půda 48 69107
ostat.pl. ostat.komunikace 105 119939
ostat.pl. silnice 7 33851
ostat.pl. zeleň 3 218
Celkem KN 905 7193638
Par. KMD 905 7193638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 88
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 159
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2010
S-SK GS 1:2880 1841 22.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 29.09.2020 05:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička