k.ú.: 671525 - Kozárovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540536 - Kozárovice NUTS5 CZ020B540536
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 553 2498403
zahrada skleník-pařeniš. 1 30
zahrada 199 100356
ovoc. sad 11 38847
travní p. 457 1059633
lesní poz 141 1204838
vodní pl. rybník 6 5935
vodní pl. tok umělý 7 2777
zast. pl. společný dvůr 6 462
zast. pl. zbořeniště 7 1986
zast. pl. 336 115558
ostat.pl. dobývací prost. 47 179855
ostat.pl. jiná plocha 191 232725
ostat.pl. manipulační pl. 42 35218
ostat.pl. neplodná půda 194 152127
ostat.pl. ostat.komunikace 183 99552
ostat.pl. silnice 11 52085
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9068
Celkem KN 2393 5789455
Par. KMD 2393 5789455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 302
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 432
spoluvlastník 608

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2009
S-SK GS 1:2880 1900 26.03.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 18.08.2019 13:31

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.