k.ú.: 671479 - Kovářov u Seče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571202 - Bojanov NUTS5 CZ0531571202
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 349
orná půda 233 1553905
zahrada 135 95329
travní p. mez, stráň 1 165
travní p. 234 1050345
lesní poz les s budovou 7 174
lesní poz 62 895334
vodní pl. nádrž umělá 5 2986
vodní pl. rybník 2 5411
vodní pl. tok přirozený 1 10470
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. 123 45088
ostat.pl. jiná plocha 11 3417
ostat.pl. manipulační pl. 10 14702
ostat.pl. neplodná půda 19 16940
ostat.pl. ostat.komunikace 61 54696
ostat.pl. silnice 6 54933
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2319
Celkem KN 913 3806581
Par. KMD 913 3806581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 122
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 158
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 12:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.