k.ú.: 671380 - Kovářov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549517 - Kovářov NUTS5 CZ0314549517
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 882 3582535
zahrada 178 127838
travní p. 222 580258
lesní poz 84 209123
vodní pl. nádrž přírodní 6 3004
vodní pl. rybník 16 193687
vodní pl. tok umělý 56 12814
vodní pl. zamokřená pl. 18 8887
zast. pl. společný dvůr 7 823
zast. pl. zbořeniště 3 1871
zast. pl. 307 99010
ostat.pl. jiná plocha 81 91029
ostat.pl. manipulační pl. 47 57252
ostat.pl. neplodná půda 66 72799
ostat.pl. ostat.komunikace 133 91310
ostat.pl. pohřeb. 3 7546
ostat.pl. silnice 21 51093
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13439
ostat.pl. zeleň 2 1760
Celkem KN 2134 5206078
Par. KMD 2134 5206078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 133
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 297
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 47
LV 433
spoluvlastník 678

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2013
S-SK GS 1:2880 1830 19.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.09.2020 06:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička