k.ú.: 671321 - Kovanec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 572012 - Kovanec NUTS5 CZ0207572012
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 2963899
zahrada 73 65205
ovoc. sad 7 19053
travní p. 32 61373
lesní poz 67 450676
vodní pl. nádrž umělá 1 401
vodní pl. tok přirozený 7 8187
zast. pl. zbořeniště 3 745
zast. pl. 100 47743
ostat.pl. dráha 6 17683
ostat.pl. jiná plocha 15 4356
ostat.pl. manipulační pl. 28 23178
ostat.pl. neplodná půda 30 18245
ostat.pl. ostat.komunikace 41 56070
ostat.pl. pohřeb. 1 1594
ostat.pl. silnice 4 31001
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3433
Celkem KN 694 3772842
PK 1 17564
GP 1 26000
Celkem ZE 2 43564
Par. KMD 694 3772842
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 95
LV 151
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2014
S-SK GS 1:2880 1842 14.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 16.08.2022 05:40

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.