k.ú.: 671312 - Kovalovice u Kojetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514055 - Kojetín NUTS5 CZ0714514055
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 1537853
zahrada 126 91638
travní p. 7 1973
zast. pl. společný dvůr 1 400
zast. pl. zbořeniště 11 1219
zast. pl. 141 31133
ostat.pl. jiná plocha 47 18725
ostat.pl. manipulační pl. 26 16183
ostat.pl. ostat.komunikace 92 27590
ostat.pl. pohřeb. 1 1686
ostat.pl. silnice 7 8570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13275
ostat.pl. zeleň 2 498
Celkem KN 804 1750743
Par. DKM 804 1750743
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 83
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 135
LV 239
spoluvlastník 566

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.03.2004 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.01.1990 08.03.2004
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.05.2019 15:29

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.