k.ú.: 671177 - Kounov u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576395 - Kounov NUTS5 CZ0524576395
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 478240
zahrada 133 122987
ovoc. sad 1 1696
travní p. 567 2184469
lesní poz 359 1983942
vodní pl. nádrž přírodní 5 3461
vodní pl. nádrž umělá 1 1002
vodní pl. rybník 4 1207
vodní pl. tok přirozený 71 40838
vodní pl. tok umělý 13 1834
vodní pl. zamokřená pl. 2 2077
zast. pl. společný dvůr 4 2466
zast. pl. zbořeniště 12 2598
zast. pl. 220 92246
ostat.pl. jiná plocha 101 46304
ostat.pl. manipulační pl. 26 30004
ostat.pl. neplodná půda 155 69666
ostat.pl. ostat.komunikace 184 133796
ostat.pl. silnice 66 59899
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 973
ostat.pl. zeleň 3 3588
Celkem KN 2005 5263293
Par. DKM 3 8636
Par. KMD 2002 5254657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 211
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 250
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.03.2015 1:1000 24.03.2015 *)
KMD 1:1000 27.09.2013
S-SK GS 1:2880 1840 27.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 20.09.2020 22:22

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.