k.ú.: 670979 - Střelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567621 - Košťany NUTS5 CZ0426567621
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 269915
zahrada 310 161530
ovoc. sad 1 3618
travní p. 65 176579
lesní poz les(ne hospodář) 24 351204
lesní poz 1 4449
vodní pl. tok přirozený 13 5625
vodní pl. tok umělý 3 1073
vodní pl. zamokřená pl. 2 13005
zast. pl. zbořeniště 4 522
zast. pl. 356 59822
ostat.pl. jiná plocha 100 71301
ostat.pl. manipulační pl. 43 34538
ostat.pl. neplodná půda 100 109063
ostat.pl. ostat.komunikace 62 45601
ostat.pl. silnice 14 50179
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4862
ostat.pl. zeleň 3 299
Celkem KN 1145 1363185
Par. DKM 618 245648
Par. KMD 527 1117537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 160
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 354
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 356
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2014 v části k.ú.
DKM 1:1000 27.11.2014 v části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 27.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 19.09.2020 05:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.