k.ú.: 670839 - Košík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537349 - Košík NUTS5 CZ0208537349
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 1692921
zahrada 124 109930
ovoc. sad 9 34368
travní p. 77 194532
lesní poz 3 193303
vodní pl. nádrž umělá 5 2476
vodní pl. rybník 1 2122
vodní pl. tok přirozený 45 6497
vodní pl. tok umělý 36 11541
zast. pl. zbořeniště 4 735
zast. pl. 149 70172
ostat.pl. jiná plocha 51 47437
ostat.pl. manipulační pl. 9 15262
ostat.pl. neplodná půda 27 13275
ostat.pl. ostat.komunikace 49 51029
ostat.pl. silnice 8 30460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5346
Celkem KN 890 2481406
Par. DKM 68 378359
Par. KMD 822 2103047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 146
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 192
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.07.2016 1:1000 01.07.2016 *)
KMD 1:1000 17.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 17.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 23.08.2019 02:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.