k.ú.: 670618 - Doubrava u Kostomlat nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 529630 - Kostomlátky NUTS5 CZ0208529630
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 533 1448911
zahrada 80 44567
travní p. 15 7664
lesní poz 5 12925
vodní pl. tok přirozený 16 144642
vodní pl. tok umělý 1 5504
vodní pl. zamokřená pl. 16 21017
zast. pl. zbořeniště 1 459
zast. pl. 86 34955
ostat.pl. jiná plocha 33 11031
ostat.pl. manipulační pl. 10 10143
ostat.pl. neplodná půda 81 67952
ostat.pl. ostat.komunikace 63 19988
ostat.pl. silnice 26 13732
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 3045
Celkem KN 973 1846535
Par. KMD 973 1846535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 86
LV 177
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
THM-G 1:2000 31.10.1972 17.12.2010
S-SK GS 1824 30.10.1972 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 02:25

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.