k.ú.: 670383 - Kámen u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 35 1128058
lesní poz les(ne hospodář) 16 975596
lesní poz 11 224167
zast. pl. 14 12640
ostat.pl. jiná plocha 8 2399
ostat.pl. manipulační pl. 8 51975
ostat.pl. neplodná půda 22 47862
ostat.pl. ostat.komunikace 27 46498
Celkem KN 141 2489195
Par. KMD 141 2489195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 14
LV 11
spoluvlastník 13

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.05.2011
KM-D 1:2000 29.12.2000 20.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 15:13

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.