k.ú.: 670294 - Kostelec u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588610 - Kostelec u Holešova NUTS5 CZ0721588610
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1016 5121860
zahrada školka 36 20708
zahrada 386 284727
ovoc. sad 42 135496
travní p. 78 105964
lesní poz 99 8246635
vodní pl. nádrž umělá 1 307
vodní pl. tok přirozený 31 18667
vodní pl. tok umělý 9 1927
zast. pl. zbořeniště 15 1821
zast. pl. 493 126605
ostat.pl. jiná plocha 66 47113
ostat.pl. manipulační pl. 62 89819
ostat.pl. neplodná půda 12 6055
ostat.pl. ostat.komunikace 294 204348
ostat.pl. pohřeb. 2 4156
ostat.pl. silnice 9 65006
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 27774
ostat.pl. zeleň 7 9652
Celkem KN 2674 14518640
Par. KMD 2674 14518640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 213
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 28
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 465
byt.z. byt 30
obč.z. byt 14
Celkem JED 44
LV 686
spoluvlastník 1295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1830 14.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 16.12.2019 04:04

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.