k.ú.: 670294 - Kostelec u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588610 - Kostelec u Holešova NUTS5 CZ0721588610
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1016 5121860
zahrada školka 36 20708
zahrada 387 284727
ovoc. sad 43 135496
travní p. 79 106247
lesní poz 99 8246635
vodní pl. nádrž umělá 1 307
vodní pl. tok přirozený 31 18667
vodní pl. tok umělý 9 1927
zast. pl. zbořeniště 15 1821
zast. pl. 492 126371
ostat.pl. jiná plocha 67 47347
ostat.pl. manipulační pl. 62 89819
ostat.pl. neplodná půda 12 6055
ostat.pl. ostat.komunikace 293 204065
ostat.pl. pohřeb. 2 4156
ostat.pl. silnice 9 65006
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 27774
ostat.pl. zeleň 7 9652
Celkem KN 2676 14518640
Par. KMD 2676 14518640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 211
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 29
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 465
byt.z. byt 30
obč.z. byt 14
Celkem JED 44
LV 686
spoluvlastník 1317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1830 14.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 14.07.2020 09:24

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.