k.ú.: 670081 - Poněšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544485 - Hluboká nad Vltavou NUTS5 CZ0311544485
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31022 - Hluboká nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 521948
zahrada 55 47628
travní p. 71 583795
lesní poz 69 4766789
vodní pl. nádrž přírodní 5 22584
vodní pl. nádrž umělá 1 452
vodní pl. rybník 1 291
vodní pl. tok přirozený 4 49523
vodní pl. tok umělý 1 90
zast. pl. zbořeniště 3 996
zast. pl. 65 21746
ostat.pl. jiná plocha 10 60080
ostat.pl. manipulační pl. 11 7178
ostat.pl. neplodná půda 62 108273
ostat.pl. ostat.komunikace 51 73705
ostat.pl. silnice 14 39849
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8726
ostat.pl. zeleň 4 57
Celkem KN 459 6313710
Par. DKM 459 6313710
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
Celkem BUD 62
LV 67
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.10.2017
DKM 1:1000 09.12.2014
ZMVM 1:2000 16.09.1989 19.10.2017
S-SK GS 1:2880 1870 16.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.09.2020 00:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička