k.ú.: 669954 - Kosobudy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540447 - Klučenice NUTS5 CZ020B540447
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 1153024
zahrada 38 23426
ovoc. sad 5 18374
travní p. 97 317914
lesní poz les s budovou 1 87
lesní poz 38 194760
vodní pl. nádrž umělá 7 6171
vodní pl. rybník 1 12842
vodní pl. tok přirozený 2 2122
vodní pl. tok umělý 13 3359
zast. pl. zbořeniště 1 418
zast. pl. 55 22706
ostat.pl. jiná plocha 15 30737
ostat.pl. manipulační pl. 14 13214
ostat.pl. neplodná půda 148 95700
ostat.pl. ostat.komunikace 30 42081
ostat.pl. silnice 1 15347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 4884
ostat.pl. zeleň 1 24
Celkem KN 677 1957190
Par. KMD 677 1957190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 54
LV 62
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 16.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 01:59

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.