k.ú.: 669695 - Korytná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592285 - Korytná NUTS5 CZ0722592285
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 929 2110159
zahrada 410 322588
ovoc. sad 3 5245
travní p. 883 3726842
lesní poz 265 5187855
vodní pl. nádrž umělá 4 58006
vodní pl. tok přirozený 79 102996
zast. pl. zbořeniště 22 3494
zast. pl. 567 195546
ostat.pl. jiná plocha 186 73593
ostat.pl. manipulační pl. 55 37778
ostat.pl. neplodná půda 37 16427
ostat.pl. ostat.komunikace 197 323288
ostat.pl. pohřeb. 5 7152
ostat.pl. silnice 40 56496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15798
ostat.pl. zeleň 215 509697
Celkem KN 3902 12752960
Par. DKM 2232 6927835
Par. KMD 1668 5824542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 335
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 84
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 542
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 711
spoluvlastník 1655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 11.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 06.12.2019 09:35

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.