k.ú.: 669555 - Korouhev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578258 - Korouhev NUTS5 CZ0533578258
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 585 6882878
zahrada 536 406432
travní p. 675 3457542
lesní poz 251 3905767
vodní pl. nádrž přírodní 2 2980
vodní pl. nádrž umělá 4 34120
vodní pl. tok přirozený 52 30064
vodní pl. tok umělý 46 19825
vodní pl. zamokřená pl. 2 917
zast. pl. společný dvůr 1 41
zast. pl. zbořeniště 10 5366
zast. pl. 565 181878
ostat.pl. jiná plocha 473 408580
ostat.pl. manipulační pl. 15 34928
ostat.pl. neplodná půda 126 103314
ostat.pl. ostat.komunikace 426 298911
ostat.pl. pohřeb. 1 1390
ostat.pl. silnice 27 156534
ostat.pl. skládka 1 9543
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4635
Celkem KN 3799 15945645
Par. DKM 2 3922
Par. KMD 3797 15941723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 135
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 164
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 21
č.e. obč.vyb 1
č.e. prům.obj 11
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 47
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 543
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 545
spoluvlastník 764

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2010
S-SK GS 1:2880 1839 14.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 30.09.2020 18:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička