k.ú.: 669067 - Jerusalem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 1205267
zahrada 88 52545
ovoc. sad 13 20846
travní p. 259 516862
lesní poz les(ne hospodář) 1 8931
lesní poz 61 539478
vodní pl. nádrž přírodní 2 957
vodní pl. rybník 4 9752
vodní pl. tok umělý 29 12509
zast. pl. zbořeniště 2 260
zast. pl. 91 31477
ostat.pl. jiná plocha 37 10025
ostat.pl. manipulační pl. 27 34739
ostat.pl. neplodná půda 44 36119
ostat.pl. ostat.komunikace 207 66942
ostat.pl. silnice 13 102949
Celkem KN 1142 2649658
Par. DKM 1142 2649658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 56
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 87
LV 175
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.02.2018 nové k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.08.2019 14:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.