k.ú.: 668851 - Komorovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548162 - Komorovice NUTS5 CZ0633548162
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1219318
zahrada 80 34933
travní p. 147 275710
lesní poz 69 1166748
vodní pl. rybník 7 28881
vodní pl. tok přirozený 2 704
vodní pl. tok umělý 8 2087
vodní pl. zamokřená pl. 1 329
zast. pl. společný dvůr 17 2276
zast. pl. 129 65374
ostat.pl. jiná plocha 83 67187
ostat.pl. manipulační pl. 70 70769
ostat.pl. neplodná půda 39 17195
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 288
ostat.pl. ostat.komunikace 88 54285
ostat.pl. silnice 13 51067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1729
ostat.pl. zeleň 1 466
Celkem KN 947 3059346
Par. KMD 947 3059346
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 116
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 126
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.09.2020 05:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.