k.ú.: 668800 - Komňa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592277 - Komňa NUTS5 CZ0722592277
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 793 2028933
zahrada 360 243926
ovoc. sad 47 116873
travní p. 2091 4333907
lesní poz les s budovou 1 70
lesní poz 676 8226570
vodní pl. nádrž umělá 10 17833
vodní pl. tok přirozený 91 62846
zast. pl. zbořeniště 10 1864
zast. pl. 388 128272
ostat.pl. dobývací prost. 2 108675
ostat.pl. jiná plocha 176 188806
ostat.pl. manipulační pl. 79 43225
ostat.pl. neplodná půda 838 349943
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2997
ostat.pl. ostat.komunikace 342 241761
ostat.pl. pohřeb. 1 3653
ostat.pl. silnice 253 206664
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 75 84370
ostat.pl. zeleň 11 1706
Celkem KN 6247 16392894
Par. KMD 6247 16392894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 231
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 39
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 355
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 543
spoluvlastník 1087

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 05.12.2019 18:44

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.