k.ú.: 668761 - Pašinovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535877 - Komařice NUTS5 CZ0311535877
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 106320
zahrada 79 57671
travní p. 202 1197156
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 92 366749
vodní pl. rybník 2 155178
vodní pl. tok přirozený 11 24295
vodní pl. tok umělý 46 22380
vodní pl. zamokřená pl. 4 4654
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 2 96
zast. pl. 98 22652
ostat.pl. jiná plocha 55 25564
ostat.pl. manipulační pl. 62 25066
ostat.pl. neplodná půda 52 50133
ostat.pl. ostat.komunikace 51 44858
ostat.pl. silnice 6 19942
ostat.pl. zeleň 5 2291
Celkem KN 780 2125076
Par. DKM 780 2125076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 98
LV 170
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.06.2019 1:1000 14.06.2019 *)
DKM 1:1000 02.05.2014
ZMVM 1:2000 30.06.1990 14.06.2019
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 29.09.2020 05:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička