k.ú.: 668761 - Pašinovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535877 - Komařice NUTS5 CZ0311535877
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 106320
zahrada 79 57622
travní p. 202 1197156
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 92 366749
vodní pl. rybník 2 155178
vodní pl. tok přirozený 11 24295
vodní pl. tok umělý 46 22380
vodní pl. zamokřená pl. 4 4654
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 2 96
zast. pl. 99 22700
ostat.pl. jiná plocha 55 25564
ostat.pl. manipulační pl. 62 25066
ostat.pl. neplodná půda 52 50133
ostat.pl. ostat.komunikace 51 44858
ostat.pl. silnice 6 19942
ostat.pl. zeleň 5 2291
Celkem KN 781 2125075
Par. DKM 781 2125075
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 99
LV 168
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.06.2019 1:1000 14.06.2019 *)
DKM 1:1000 02.05.2014
ZMVM 1:2000 30.06.1990 14.06.2019
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.08.2022 05:12

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.