k.ú.: 668745 - Komárovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 565 2027483
zahrada 87 98950
ovoc. sad 4 13465
travní p. 341 926968
lesní poz 103 582830
vodní pl. nádrž umělá 1 2516
vodní pl. tok přirozený 45 40959
vodní pl. tok umělý 3 8181
vodní pl. zamokřená pl. 1 2
zast. pl. zbořeniště 3 895
zast. pl. 96 55121
ostat.pl. jiná plocha 29 40982
ostat.pl. manipulační pl. 54 61145
ostat.pl. neplodná půda 83 86290
ostat.pl. ostat.komunikace 79 56077
ostat.pl. silnice 74 66135
Celkem KN 1568 4067999
Par. KMD 1568 4067999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 93
LV 155
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.07.2017
KM-D 1:2000 30.04.2004 20.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.2004 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 01:20

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.