k.ú.: 668664 - Komárov u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 599280 - Komárov NUTS5 CZ0317599280
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 2807444
zahrada 76 56404
travní p. plantáž dřevin 2 83615
travní p. 186 1230020
lesní poz 173 3147245
vodní pl. nádrž umělá 3 7847
vodní pl. rybník 5 291577
vodní pl. tok přirozený 25 59911
vodní pl. tok umělý 17 22618
vodní pl. zamokřená pl. 18 580901
zast. pl. společný dvůr 1 222
zast. pl. zbořeniště 1 8
zast. pl. 86 50732
ostat.pl. jiná plocha 31 25886
ostat.pl. manipulační pl. 12 11064
ostat.pl. mez, stráň 1 546
ostat.pl. neplodná půda 2 11363
ostat.pl. ostat.komunikace 77 161195
ostat.pl. silnice 13 58661
ostat.pl. zamokřená pl. 1 17
Celkem KN 833 8607276
Par. DKM 626 8452964
Par. KMD 207 154312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 86
LV 163
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2021
DKM-KPÚ 23.12.2020 1:1000 05.01.2021 *)
KMD 1:1000 30.04.2015
S-SK GS 1:2880 1828 05.01.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 13.08.2022 02:56

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.