k.ú.: 668621 - Komárno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588598 - Komárno NUTS5 CZ0721588598
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 539 1231379
zahrada 211 134888
ovoc. sad 6 12927
travní p. 157 203541
lesní poz 18 56922
vodní pl. tok přirozený 157 64776
vodní pl. tok umělý 14 3185
vodní pl. zamokřená pl. 16 6307
zast. pl. zbořeniště 6 1309
zast. pl. 154 50039
ostat.pl. dráha 4 13387
ostat.pl. jiná plocha 53 11732
ostat.pl. manipulační pl. 12 21772
ostat.pl. neplodná půda 58 28210
ostat.pl. ostat.komunikace 190 54921
ostat.pl. pohřeb. 2 1666
ostat.pl. silnice 258 70805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 10309
ostat.pl. zeleň 3 4241
Celkem KN 1871 1982316
Par. DKM 21 28672
Par. KMD 1850 1953644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 150
LV 212
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.05.2020
KMD 1:1000 12.10.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 12.10.2009 ,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.08.2020 06:41

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.