k.ú.: 668621 - Komárno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588598 - Komárno NUTS5 CZ0721588598
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 545 1232966
zahrada 199 128822
ovoc. sad 7 15661
travní p. 159 204036
lesní poz 18 56922
vodní pl. tok přirozený 157 64776
vodní pl. tok umělý 14 3185
vodní pl. zamokřená pl. 16 6307
zast. pl. zbořeniště 8 1695
zast. pl. 156 50103
ostat.pl. dráha 4 13387
ostat.pl. jiná plocha 53 11719
ostat.pl. manipulační pl. 14 21850
ostat.pl. neplodná půda 59 28248
ostat.pl. ostat.komunikace 194 55394
ostat.pl. pohřeb. 2 1609
ostat.pl. silnice 258 70805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 10309
ostat.pl. zeleň 3 4241
Celkem KN 1879 1982035
Par. KMD 1879 1982035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 19
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 152
LV 211
spoluvlastník 291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 12.10.2009 ,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 06.12.2019 09:45

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.