k.ú.: 668460 - Červený Újezdec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544779 - Lišov NUTS5 CZ0311544779
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31023 - Lišov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1395743
zahrada 45 37511
travní p. 91 426395
lesní poz 161 6393038
vodní pl. nádrž přírodní 4 1831
vodní pl. tok přirozený 66 7309
vodní pl. tok umělý 1 1119
vodní pl. zamokřená pl. 2 6631
zast. pl. zbořeniště 2 124
zast. pl. 36 21803
ostat.pl. jiná plocha 15 10261
ostat.pl. manipulační pl. 6 6245
ostat.pl. neplodná půda 17 12389
ostat.pl. ostat.komunikace 45 51434
ostat.pl. silnice 3 16275
Celkem KN 580 8388108
Par. DKM 580 8388108
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 36
LV 67
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.10.2015
DKM 1:1000 13.03.2008
ZMVM 1:2000 01.08.1992 13.03.2008 Předpokládaná KPÚ nebude realizována. V prostoru zemědělské půdy zatím zůstává ZE.
S-SK GS 1:2880 1870 01.08.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.09.2020 05:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička