k.ú.: 668419 - Kolinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 458 2282885
zahrada 297 140505
ovoc. sad 5 9171
travní p. 628 1906756
lesní poz 88 2599580
vodní pl. rybník 2 4871
vodní pl. tok přirozený 20 43474
vodní pl. tok umělý 52 20177
zast. pl. společný dvůr 8 598
zast. pl. zbořeniště 1 728
zast. pl. 445 146283
ostat.pl. dráha 5 58234
ostat.pl. jiná plocha 131 51629
ostat.pl. manipulační pl. 41 33383
ostat.pl. neplodná půda 208 316274
ostat.pl. ostat.komunikace 179 136017
ostat.pl. pohřeb. 2 5805
ostat.pl. silnice 18 83121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 19141
ostat.pl. zeleň 5 31873
Celkem KN 2605 7890505
Par. DKM 1360 995716
Par. KMD 1245 6894789
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 261
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 23
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 2
Celkem BUD 440
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 6
Celkem JED 16
LV 467
spoluvlastník 686

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2011
KMD 1:1000 15.12.2011
THM-V 1:1000 16.01.1969 15.12.2011 map. intr.
S-SK GS 1837 15.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 02:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.