k.ú.: 668397 - Brod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 288937
zahrada 18 10895
travní p. 186 1079860
lesní poz 63 575890
vodní pl. rybník 2 11848
vodní pl. tok umělý 20 4479
vodní pl. zamokřená pl. 4 4930
zast. pl. 28 20554
ostat.pl. jiná plocha 16 6871
ostat.pl. manipulační pl. 9 10169
ostat.pl. neplodná půda 173 236478
ostat.pl. ostat.komunikace 27 25964
ostat.pl. silnice 6 9209
Celkem KN 604 2286084
Par. KMD 604 2286084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 28
LV 47
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2017
KM-D 1:2000 09.05.2001 12.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 09.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.09.2020 14:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička