k.ú.: 668095 - Kolešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565199 - Kolešov NUTS5 CZ020C565199
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 3384317
chmelnice 37 489584
zahrada 42 26866
ovoc. sad 10 15189
travní p. 41 141083
lesní poz 36 548088
vodní pl. nádrž umělá 2 4705
vodní pl. tok přirozený 1 389
vodní pl. tok umělý 12 22247
zast. pl. zbořeniště 12 6533
zast. pl. 94 68370
ostat.pl. jiná plocha 67 94809
ostat.pl. manipulační pl. 2 16181
ostat.pl. neplodná půda 25 74674
ostat.pl. ostat.komunikace 80 88142
ostat.pl. pohřeb. 1 2184
ostat.pl. silnice 34 112392
ostat.pl. zeleň 22 57755
Celkem KN 708 5153508
Par. DKM 477 4658677
Par. KMD 231 494831
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 90
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 108
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.06.2020 1:1000 07.07.2020 *)
KMD 1:1000 13.11.2013
S-SK GS 1:2880 1841 13.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 22.09.2020 16:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička