k.ú.: 667854 - Kojetice u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 538345 - Kojetice NUTS5 CZ0206538345
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 493 4205832
zahrada 297 190999
travní p. 50 141917
lesní poz 63 259079
vodní pl. nádrž umělá 2 5211
vodní pl. tok přirozený 66 26251
zast. pl. společný dvůr 14 1947
zast. pl. zbořeniště 17 4964
zast. pl. 378 110686
ostat.pl. dráha 7 47537
ostat.pl. jiná plocha 140 147404
ostat.pl. manipulační pl. 97 125149
ostat.pl. neplodná půda 73 80535
ostat.pl. ostat.komunikace 168 119271
ostat.pl. pohřeb. 2 4697
ostat.pl. silnice 9 68102
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 17438
ostat.pl. zeleň 22 21710
Celkem KN 1899 5578729
Par. KMD 1899 5578729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 263
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 365
byt.z. byt 18
obč.z. byt 2
Celkem JED 20
LV 474
spoluvlastník 715

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 17.02.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.07.2019 07:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.