k.ú.: 667854 - Kojetice u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 538345 - Kojetice NUTS5 CZ0206538345
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 518 4205370
zahrada 301 190677
travní p. 51 141917
lesní poz 63 259079
vodní pl. nádrž umělá 2 5211
vodní pl. tok přirozený 66 26251
zast. pl. společný dvůr 14 1947
zast. pl. zbořeniště 19 4729
zast. pl. 383 111523
ostat.pl. dráha 7 47537
ostat.pl. jiná plocha 141 147629
ostat.pl. manipulační pl. 97 125105
ostat.pl. neplodná půda 73 80535
ostat.pl. ostat.komunikace 168 119271
ostat.pl. pohřeb. 2 4697
ostat.pl. silnice 9 68102
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 17438
ostat.pl. zeleň 22 21710
Celkem KN 1937 5578728
Par. KMD 1937 5578728
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 270
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 372
byt.z. byt 18
obč.z. byt 4
Celkem JED 22
LV 485
spoluvlastník 728

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 17.02.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 15:32

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.