k.ú.: 667773 - Kojákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544639 - Jílovice NUTS5 CZ0311544639
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 679 3716008
zahrada 67 39123
ovoc. sad 1 2771
travní p. 470 1009246
lesní poz 542 5349341
vodní pl. nádrž umělá 4 900
vodní pl. rybník 19 1023332
vodní pl. tok přirozený 44 11766
vodní pl. tok umělý 243 51506
vodní pl. zamokřená pl. 28 21052
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 136 64615
ostat.pl. dráha 1 230
ostat.pl. jiná plocha 71 33932
ostat.pl. manipulační pl. 69 27280
ostat.pl. neplodná půda 105 121163
ostat.pl. ostat.komunikace 222 129606
ostat.pl. silnice 7 70111
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 362
ostat.pl. zeleň 17 2807
Celkem KN 2728 11675211
Par. DKM 2728 11675211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 131
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 232
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.08.2017
ZMVM 1:2000 03.06.1996 15.08.2017
S-SK GS 1:2880 1870 03.06.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.09.2020 17:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička