k.ú.: 667692 - Kladruby u Kohoutova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579408 - Kohoutov NUTS5 CZ0525579408
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 1449924
zahrada 86 74296
ovoc. sad 1 1177
travní p. 82 785117
lesní poz 32 852072
vodní pl. nádrž umělá 4 5026
vodní pl. tok přirozený 8 12512
vodní pl. tok umělý 4 637
zast. pl. společný dvůr 1 184
zast. pl. zbořeniště 8 1549
zast. pl. 45 18211
ostat.pl. jiná plocha 16 4801
ostat.pl. manipulační pl. 5 3568
ostat.pl. neplodná půda 12 25451
ostat.pl. ostat.komunikace 50 102523
ostat.pl. silnice 2 6069
ostat.pl. zeleň 16 39194
Celkem KN 394 3382311
Par. DKM 394 3382311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 43
LV 68
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 30.09.2020 05:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička